ارزشيابي فعاليت هاي هنري دانش آموز جدا از ارزشيابي درس هاي ديگر مي باشد و به دو صورت ارزشيابي مستمر و ارزشيابي پاياني در هر نيمسال تحصيلي توسط معلم هنر تكميل و تحويل مي گردد .

گزينه هاي ارزشيابي شامل : خط تحريري ، نقاشي ، كاردستي ، هنر تلفيقي ، پژوهش هنري ، مهارتهاي فرآيندي مي باشد كه هر كدام جداگانه با امتياز هاي خيلي خوب ،خوب، متوسط و ضعيف ارزشيابي خواهند شد .

 

چنانچه سوال ، نظر يا پيشنهادي در مورد درس هنر داريد در ساعات ملاقات با اوليا به صورت حضوري پاسخ خود را از معلم هنر دريافت نماييد .

 

با اين توضيحات و توجه شما والدين دلسوز و مهربان اميد واريم كه در كلاس هنر با بي ظمي از بابت به همراه نبودن وسايل و انجام ندادن تكاليف از طرف دانش آموزان مواجه نباشيم


نوشته شده توسط شهاب  | لینک ثابت |